Playing Mölkky in Regent’s Park

The weather in London has been super summery lately, so yesterday we decided to go to Regent’s Park to play Mölkky and have a mini picnic. We weren’t the only ones with the idea (well, perhaps with the Mölkky), and there were lots and lots of people there having picnics, just enjoying the sun and playing games like tennis, football and frisbee. So it was very lively, but there was still a lot of space for everyone (even though it was Saturday!).

Sää Lontoossa on ollut tosi kesäinen viime aikoina, joten eilen päätimme mennä Regent’s Parkiin mini-piknikille ja pelaamaan Mölkkyä. Me ei oltu ainoita, joilla oli sama idea (tai ehkä Mölkyn suhteen olimmekin), ja puistossa oli paljon ihmisiä vilttien ja eväiden kanssa, ihan vain nauttimassa auringosta tai pelaamassa esimerkiksi tennistä tai jalkapalloa tai heittämässä frisbeetä. Siellä oli siis todella vilkasta, mutta kuitenkin kaikille riitti hyvin tilaa eikä siellä tuntunut liian täydeltä (vaikka oli lauantai!).m2m8

For our mini picnic, we just bought some lunch and profiteroles from the Sainsbury’s nearby and focused on Mölkky for the most part. People seemed to be very interested in Mölkky (and granted, it’s probably not the most usual sight in Regent’s Park) and people stopped to watch us play quite a few times, some making passing comments too. Only one person was brave enough to take part though: this kid who was maybe 8 or 9 years old came up to us after we’d been playing for about 2 minutes. He asked us some questions about the game first and then joined in for one game – he won!

Otimme eväiksi vähän lounasta ja profiteroleja (en oikein tiedä, mitä ne ovat suomeksi… Vähän tuulihatun kaltaisia palleroita, joiden sisällä on kermavaahtoa ja päällä suklaata) läheisestä Sainsbury’sistä ja keskityttiin lähinnä Mölkkyyn. Monet olivat kiinnostuneita pelistä (eikä Mölkky tosiaan ole ehkä kaikkein yleisin näky Regent’s Parkissa tai Englannissa ylipäätään) ja ihmiset pysähtyivät seuraamaan peliä melko säännöllisesti. Vain yksi uskalsi kuitenkin osallistua peliin meidän kanssa: ehkä 8-9-vuotias lapsi tuli meidän luokse parin minuutin sisällä pelin aloittamisesta ja kyseli pelistä vähän aikaa ja osallistui sen jälkeen yhteen peliin – ja voitti!
m1m3m4

Mölkky rules:

You can find the full rules here but I’ve tried to explain the main bits:

Mölkky includes 12 numbered wooden pins and a throwing block. The numbered pins are then placed in the right order based on the numbers on them:

     7-9-8
 5-11-12-6
   3-10-4
      1-2

The goal is, then, to get 50 points by throwing the throwing block from a line you have drawn a few metres away from the numbered pins. Each player (you’ll need at least two) takes turns in throwing the block.

You get points from the pins that have fallen over (fully, not just leaning on another one). After each throw, you put the pins back in upright position but they should remain exactly where they fell – so the formation keeps changing and getting more scattered throughout the game.

The points are officially counted as follows: if only one pin falls, your score is the number on that pin, but if more than one fall, your score is the number of fallen pins.

But I’d recommend trying our version, which is always counting the numbers on the pins, no matter how many fall. It’s a bit more tricky as you go over the goal of 50 points really easily.

The game finishes when someone reaches 50 points (so make sure you’ll take a piece of paper to keep count or make sure everyone remembers their own score). If you go over 50 points, you go back to having 25 points.

m5
Mölkyn säännöt:

Suomalaisille Mölkyn säännöt ovatkin ehkä jo tutut, mutta yritän selittää ne silti lyhyesti (kokonaisuudessaan ne löytää täältä), ja jaan myös meidän version:

Mölkyssä on 12 numeroitua puupalikkaa ja heittokapula. Palikat laitetaan pelin alussa tiettyyn järjestykseen numeroiden perusteella:

    7-9-8
5-11-12-6
  3-10-4
      1-2

Tavoitteena on saada 50 pistettä heittämällä heittokapulaa viivalta, jonka olette piirtäneet muutaman metrin päähän numeropalikoista. Jokainen pelaaja (vähintään kaksi) heittää heittokapulaa vuorotellen.

Pisteitä saa palikoista, jotka saa kaatumaan heittovuorollaan (ja palikoiden täytyy olla kokonaan kaatuneita, toisiin nojaavia palikoita ei lasketa). Jokaisen heiton jälkeen kaatuneet palikat nostetaan takaisin pystyyn, mutta niiden pitää jäädä siihen kohtaan, mihin ne ovat jääneet kaatumisen jäljiltä. Eli pelin aikana muodostelma muuttuu ja numeropalikat siirtyvät kauemmaksi toisistaan.

Virallisesti pisteet lasketaan näin: jos vain yksi numeropalikka kaatuu, saat pistemäärän, mikä palikkaan on merkitty. Jos kaadat useamman palikan, saat pistemääräksi kaatuneiden palikoiden määrän.

Suosittelisin kuitenkin testaamaan meidän versiota, jossa laskemme aina yhteen numerot kaatuneista palikoista, kaatui niistä kuinka moni tahansa. Se on ehkä hieman hankalampaa, koska 50 pisteen rajan ylittää helposti.

Peli päättyy, kun joku pelaajista saa 50 pistettä (eli pitäkää kirjaa pisteistä tai huolehtikaa siitä, että kaikki muistavat oman pistemääränsä). Jos ylität 50 pisteen rajan, menet takaisin 25 pisteeseen.m6

m7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s